Διονύσης Τόμπρος, Dr

Διδάσκων στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας: space4isr.edu.gr/spaceNews.php παραπέμπει σε μία σειρά Δορυφόρων που αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί στο Διάστημα.

Κάθε μία από τις παρουσιαζόμενες στήλες λειτουργεί ως φίλτρο. Δηλαδή αν στην στήλη “Κράτος” γράψει κάποιος “Τουρκία” θα δει μόνο τους δορυφόρους της. Αν επιπροσθέτως στην στήλη “Τύπος Τροχιάς” γράψει “LEO” ο πίνακας ξαναφιλτράρεται και θα εμφανίσει μόνο τους LEO της Τουρκίας.

Για να δει κάποιος όλες τις στήλες χρησιμοποιείς την κάτω μπάρα ολίσθησης. Κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς εισέρχεστε στην αντίστοιχη καρτέλα πληροφοριών.

Σε όσους δορυφόρους έχει περαστεί το NORAD Id εμφανίζεται το κουμπί “Παρακολούθηση Τροχιάς”. Αν κάνετε κλικ σε αυτό θα δείτε σε ένα νέο παράθυρο την τροχιά του και στοιχεία για το επόμενο πέρασμα του πάνω από την τρέχουσα τοποθεσία.

________________________

Το ΕΛΙΓΕΑ προάγει την ελευθερία της Λόγου και δημοσιεύει μόνο ενυπόγραφα και αυτούσια τα κείμενα των συνεργαζόμενων με τις σελίδες του χωρίς καμία παρέμβαση. Ωσαύτως δημοσιεύει τους Συνδέσμους εργασιών τους από άλλα Μέσα ή και Συνδέσμους άλλων Μέσων. Προϋπόθεση κάθε δημοσίευσης είναι οι συγγραφείς να τηρούν απαρεγκλίτως στα δημοσιεύματά τους την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία.

Το ΕΛΙΓΕΑ δεν ασπάζεται προσωπικές κρίσεις και απόψεις, που τυχόν παραβιάζουν τους νόμους ή βασίζονται σε μη αποδεικνυόμενα στοιχεία και δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτές.

Το ΕΛΙΓΕΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την αναδημοσίευση των κειμένων του υπό τον όρο να δημοσιεύονται ΜΟΝΟ οι δύο πρώτες παράγραφοι μαζί με τον ενεργό σύνδεσμό (link) του: eligea.gr/κλπ…, ώστε η ανάγνωση να συνεχίζεται στην ιστοσελίδα μας.