Το Ελληνικό Ίδρυμα Γεωπολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας, ιδρύθηκε στην Αθήνα την πρώτη ημέρα του έτους 2020, ως δεξαμενή σκέψεως με τη μορφή ανεξάρτητου, μη κρατικού ιδρύματος, και έχει τους εξής σκοπούς:

1. Να παρουσιάζει υλικό βασικής αναφοράς σε θέματα σχετιζόμενα με την Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική, Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας, να καταγράφει και να τεκμηριώνει καίρια πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Να αποτελεί βάση δημόσιου διαλόγου, πηγή πληροφορήσεως και κατευθύνσεων για την αναδιάρθρωση των θεμελιωδών εθνικών, πολιτικών, πολιτειακών και κοινωνικών ζητημάτων της της πατρίδος μας.

3. Να είναι ένα διαρκές και εξελισσόμενο ανοικτό εργαστήριο ιδεών, μέσω επιστημονικώς τεκμηριωμένων ερευνών, βιβλίων, μελετών, δοκιμίων, αναλύσεων και άρθρων γνώμης, ως προτάσεων νέας εθνικής πολιτικής.

4. Να εκθέτει στον δημόσιο διάλογο το μέγιστο δυνατό πλήθος τεκμηρίων βάσει των οποίων θα επαναπροσδιορισθεί με νέες παραμέτρους αναφερόμενες στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ο απολύτως αναγκαίος για την πατρίδα μας νέος, πολυδιάστατος γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός προσανατολισμός της.

Το ΕΛΙΓΕΑ, υπηρετεί μεταξύ άλλων, (Α) στο εσωτερικό και (Β) στο εξωτερικό, τους εξής ευρύτερους στόχους:

Α.

 • Την επανασύνδεση του ελληνισμού με τις διαχρονικές και διϊστορικές αξίες του ελληνικού Έθνους, τον πανάρχαιο πολιτισμό του, με σεβασμό προς στην πατρίδα, λεπτομερή και σχολαστικώς τεκμηριωμένη κριτική κατά των εγχωρίων και διεθνών μηχανισμών της πολιτισμικής πολτοποιήσεως και ακυρώσεως των ταυτοτικών εθνικών κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και αμυντικών συγκροτήσεων.
 • Την ποιοτική αναβάθμιση της αστικής πλουραλιστικής Δημοκρατίας στην χώρα μας και την διατύπωση προτάσεων δημιουργίας μιας αντίστοιχης αντιπροσωπευτικής της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητος, συνταγματικής βάσεως.
 • Την δημιουργία δημοκρατικών προϋποθέσεων συμμετοχής στα κοινά της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που σήμερα απέχουν, ενίσχυση και εμβάθυνση της διακρίσεως των εξουσιών, στήριξη και αναβάθμιση του Κράτους Δικαίου και δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 • Την κατοχύρωση του συνταγματικώς προέχοντος ρόλου της Ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας, με ταυτόχρονο σεβασμό των άλλων Δογμάτων και απόρριψη των ουδετεροθρησκευτικών τάσεων.
 • Την άμεση ενίσχυση της Εθνικής μας Άμυνας και την επανίδρυση, εμβάθυνση και αναβάθμιση της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας αξιοποιώντας το εγχώριο και διαρρέον σήμερα προς το εξωτερικό, επιστημονικό δυναμικό της Ελληνικής Νεολαίας.
 • Την υποστήριξη και τον επαναπατρισμό της Ελληνικής Διεθνούς Ναυτιλιακής δραστηριότητος όπως και την στήριξη για πλήρη αναβίωση του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού τομέως.
 • Την ανάδειξη, νομική προστασία και ορθολογική εκμετάλλευση των νέων κοιτασμάτων και του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πηγών (χλωρίδος, πανίδος, φυσικών διαθεσίμων, ορυκτού πλούτου) και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας της χώρας μας με ταυτόχρονες προτάσεις στον διεθνοδικαϊκό, διεθνοπολιτικό και στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας για συγκεκριμένες ενέργειες προς πλήρη και διαρκή άσκηση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στις Θαλάσσιες και Εναέριες Ζώνες της.
 • Την εθνική αντιμετώπιση των κινδύνων που περιλαμβάνουν τα Μνημόνια. Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, καλύτερη εργασία για όλους, αυτάρκεια βασικών ειδών και εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Την δραστική επαναφορά διεκδικήσεων της Ελλάδος σε όλο το φάσμα των απαραγράπτων δικαιωμάτων της σε ζητήματα εδαφικής ακεραιότητος, καθώς και σε υλικά και άυλα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά θέματα: πολεμικές αποζημιώσεις, επιστροφή χρημάτων μετά από καταναγκαστικά δάνεια, δικαίωση εκείνων που εξεδιώχθησαν από τις εστίες τους και κατέστησαν θύματα πογκρόμ, γενοκτονίας, υπέστησαν καταπάτηση πολιτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, καθώς και την απώλεια περιουσιακών τους στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
 • Την αντιμετώπιση του εθνικώς κρισιμοτάτου ζητήματος της υπογεννητικότητος με ισχυρή ενίσχυση του ρόλου της οικογενείας και της επιδοτήσεως των γεννήσεων. Ριζική αντιμετώπιση της επιχειρουμένης ταυτοτικής αλλοιώσεως του Ελληνισμού με μοχλό την βίαιη, οργανωμένη και καθοδηγούμενη από εμφανή γεωστρατηγικά κέντρα, παράνομη και επιπέδου διεθνούς εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητος, εργαλειοποίηση της μετακινήσεως πληθυσμών από τα κέντρα αυτά.
 • Τον επανέλεγχο όλων των μεταναστών ως προς την νομιμότητα της παραμονής τους στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χρόνου εγκατάστασης. Πλήρη δραστηριοποίηση Υπηρεσίας Αλλοδαπών με ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Νομίμων Εγγράφων Αλλοδαπών.

Β.

 • Την εξισορρόπηση των Διατλαντικών σχέσεων της χώρας μας με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τους άλλους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς πόλους Διεθνούς Ισχύος.
 • Την διατήρηση της εγγύς περιφερειακής ασφαλείας της Ελλάδος στο Σύμπλοκο Βαλκανίων -Μεσογείου – Ευρώπης και Εγγύς Ανατολής, με έμφαση στην σχολαστική δυναμική γεωπολιτική ανάλυση και γεωστρατηγική ανάγνωση των ανταγωνισμών ισχύος και των σχέσεων των εθνικοκρατικών υποκειμένων του Συμπλόκου με τους Υπερσυστημικούς Πόλους Ισχύος των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κίνας.
 • Την επανεξέταση της νομιμότητος της “Συμφωνίας των Πρεσπών” με σκοπό την αποκατάσταση της Διεθνούς νομιμότητος, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι αυτή πάσχει, όπως εμείς στο ΕΛΙΓΕΑ υποστηρίζουμε, και την επαναδιαπραγμάτευσή της από μηδενική βάση.
 • Την διεθνή προβολή ισχύος της χώρας μας με την ενεργό συμμετοχή της στην επίλυση διεθνών κρίσεων οι οποίες επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την ασφάλειά της, όπως τώρα συμβαίνει σε μία σειρά χωρών από την Μαύρη Θάλασσα ως την Μέση Ανατολή και την Αφρική.
 • Την ενεργοποίηση πραγματικού παρεμβατικού ρόλου της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την δραστική ενίσχυση της σαφώς υπολειπόμενης Δημοκρατίας σε αυτήν και την ισόρροπη συνεργασία των εθνικώς ανεξαρτήτων κρατών-μελών της.
 • Την ενδυνάμωση των σχέσεων του αποδήμου Ελληνισμού με την μητέρα πατρίδα, την οργανωτική αξιοποίησή του, καθώς και την με κάθε μέσο προστασία του απανταχού Ελληνισμού και των δικαιωμάτων που είχαν και έχουν οι Έλληνες σε όλες τις “αλησμόνητες πατρίδες” τους.

.

Το ΕΛΙΓΕΑ πλαισιωμένο από έμπειρα επιστημονικά στελέχη αποσκοπεί:

 • Στην πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών για ειδικό και μη ειδικό κοινό, την παραγωγή δημοσιεύσεων ειδικής και γενικής ενημερώσεως, την τακτική επικοινωνία με δημοσιογράφους και την ενημέρωση του κοινού μέσω δημοσιογραφικών εκπομπών.
 • Στην δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συναντήσεων ομάδων εργασίας, διοργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή του σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν άλλοι φορείς, και την εν γένει συνεργασία του με επιστημονικά ή άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Στην συμμετοχή ή φιλοξενία ερευνητικών προγραμμάτων, στην συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όργανα άλλων διεθνών οργανισμών, στην διασύνδεσή του με διεθνή ενημερωτικά δίκτυα και Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως.

Το συνολικό έργο του ΕΛΙΓΕΑ, εκδηλώσεις, εκδόσεις, δράσεις σε δίκτυα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμοθετημένες εργασίες και συνεργασίες, ερευνητικά προγράμματα, ή άλλες δραστηριότητες θα καταγράφονται λεπτομερώς και θα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του: www.eligea.gr

__________________

© eligea.gr

__________________

Σχεδίαση, Εκτέλεση, Επιμέλεια: Γιώργος Ρωμανός, MSc, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Συγγραφέας – Αναλυτής, Ιστορικός ερευνητής