Η διέλευσις από τον κόσμο του σκότους στον κόσμο του Φωτός»: Ταρικάτ και Αδελφότητες. Τα Ισλαμικά μυστικιστικά τάγματα και το τουρκικό κράτος

Ευστράτιος Ζηκόπουλος

MSc Γεωπολιτική Ανάλυση

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Η ιδεολογία της σημερινής εξουσίας στην Τουρκία δεν είναι απλά θρησκοληπτικά ισλαμιστική αλλά αποτελείται από την γνωστή «τουρκο-ισλαμική σύνθεση» με ροπή ολοένα και προς το πρώτο συνθετικό, δηλαδή τον «τουρκικό» παράγοντα του ζεύγους, εμπλουτισμένο με ισχυρή δόση εθνικισμού.

The-seventh-arrow-Efstr-Zikopoulos

________________________

Το ΕΛΙΓΕΑ προάγει την ελευθερία του λόγου και αναρτά μόνο ενυπόγραφα και αυτούσια τα κείμενα και κάθε άλλης μορφής ηλεκτρονικό υλικό των συνεργαζομένων με τις σελίδες του, άνευ παρεμβάσεων. Ωσαύτως αναρτά τους Συνδέσμους εργασιών τους από άλλα Μέσα (media) ή και Συνδέσμους (links) άλλων Μέσων. Προϋπόθεση δεσμεύουσα τους συγγραφείς των αποστελλομένων κειμένων, είναι η απαρέγκλιτη τήρηση της σχετικής Εθνικής και Διεθνούς νομοθεσίας περί Τύπου, από πλευράς των.

Το ΕΛΙΓΕΑ δεν ασπάζεται προσωπικές κρίσεις και απόψεις, που τυχόν παραβιάζουν τους νόμους ή βασίζονται σε μη αποδεικνυόμενα στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτές.

Το ΕΛΙΓΕΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την αναδημοσίευση των κειμένων του υπό τον όρο να δημοσιεύονται ΜΟΝΟ οι δύο πρώτες παράγραφοι μαζί με τον ενεργό σύνδεσμό (link) του: eligea.gr/κλπ…, ώστε η ανάγνωση να συνεχίζεται στην ιστοσελίδα μας.