Ιωάννης Θ. Μάζης: Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας: η πρόταση του 2005

Ιωάννης Θ. Μάζης:
Στις εξαιρετικά κρίσιμες ημέρες που διανύει η χώρα μας και υπό την πίεση του δημοσίου λόγου συγκεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητος, τα οποία ουδέποτε έπαυσαν να τονίζουν την αναγκαιότητα αποκτήσεως εθνικού θεσμού