ΕΛΙΓΕΑ

Ε Λ Ι Γ Ε Α: Ελληνικό Ίδρυμα Γεωπολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γεωπολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2020, ως δεξαμενή σκέψεως με τη μορφή ανεξάρτητου, μη κρατικού ιδρύματος, και έχει τους εξής σκοπούς: 1. Να παρουσιάζει υλικό βασικής αναφοράς σε θέματα...
- Advertisement -

Πρόσφατα