ΕΛΙΓΕΑ

Ε Λ Ι Γ Ε Α: Ελληνικό Ίδρυμα Γεωπολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γεωπολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας, ιδρύθηκε στην Αθήνα την πρώτη ημέρα του έτους 2020, ως δεξαμενή σκέψεως με τη μορφή ανεξάρτητου, μη κρατικού ιδρύματος, και έχει τους εξής σκοπούς: 1. Να παρουσιάζει υλικό...
- Advertisement -

Πρόσφατα